Financieringsvoorbehoud? Doen!

Financieringsvoorbehoud in koopakte nu nóg belangrijker


Toekomstig inkomen nu minder zeker

Als u een huis koopt heeft u waarschijnlijk een hypotheek nodig. Als u een hypotheek aanvraagt beoordeelt de geldverstrekker of uw financiële plaatje en de waarde van de woning past bij de hoogte van de aangevraagde hypotheeksom. Door de Coronacrisis is het inkomen van veel Nederlanders nu minder zeker dan daarvoor. Zo zien veel zelfstandig ondernemers hun omzet volledig buiten hun scheld kelderen en zijn grote bedrijven straks mogelijk genoodzaakt om personeel te ontslaan. Geldverstrekkers moeten hier rekening mee houden in hun beoordeling.

Aanvullende vragen

Om meer inzicht te krijgen in de zekerheid van uw inkomen stellen geldverstrekkers nu aanvullende vragen. Dit kan ervoor zorgen dat het acceptatieproces langer duurt dan normaal. Het kan er zelfs voor zorgen dat een aanvraag door de gewijzigde omstandigheden niet meer wordt geaccepteerd.

Advies nodig?

Heeft u recent een woning gekocht? Heeft u geen financieringsvoorbehoud afgesproken of nadert de einddatum van het financieringsvoorbehoud? Neem gerust contact met ons op om te overleggen wat het beste is voor uw situatie.


Neem contact met mij op voor overleg

Financieringsvoorbehoud nu nóg belangrijker

Als u een woning koopt is het verstandig om een financieringsvoorbehoud in het koopcontract op te nemen. Dat was altijd al verstandig om te doen, maar door de huidige onzekere situatie is het nu nóg belangrijker. Een financieringsvoorbehoud voorkomt namelijk dat u een flinke boete (meestal 10% van de overeengekomen koopsom) moet betalen als achteraf blijkt dat u de hypotheek niet rond kan krijgen.

Koop ontbinden bij dalende inkomsten

Voor huizenkopers die met dalende inkomsten te maken hebben kan dit voorbehoud dus van enorm belang zijn. Het is immers mogelijk dat de geldverstrekker de hypotheek op basis van de lagere inkomens niet meer kan verstrekken. Dit zal vooral afhankelijk zijn van hoe de geldverstrekker de zekerheid van het toekomstig inkomen inschat. Blijkt dat de hypotheekverstrekker inderdaad afziet van het verstrekken van de hypotheek, dan kunt u een beroep doen op het financieringsvoorbehoud en kunt u zonder boete de koop ontbinden.

Datum financieringsvoorbehoud in zicht? Verlengen!

Heeft u recent een huis gekocht en weet u nog niet zeker of de geldgever akkoord gaat met uw hypotheekaanvraag? Nadert de afgesproken datum van het financieringsvoorbehoud? Dan adviseren wij om de afgesproken termijn van het financieringsvoorbehoud te verlengen. Dit is verstandig, omdat het acceptatieproces voor een hypotheek nu langer duurt. Wil de verkoper niet meewerken? Leg dan de situatie uit. U kunt bijvoorbeeld uitleggen dat u veel eigen geld inbrengt waardoor de kans van slagen groter is. Wil de verkoper daarna nog niet meewerken? Overleg dan zo snel mogelijk met ons over de vervolgstappen die u het beste kunt nemen.