Wat verandert er voor u?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Hoe werkt het?

De belangrijkste wijzigingen van dit moment ziet u hieronder. Via het menu hiernaast kunt u meteen naar het onderwerp van uw keuze navigeren. De uitgebreide informatie over een onderwerp kunt u lezen door erop te klikken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Belasting

Dit verandert er

Sneller minder belastingschijven

Sneller minder belastingschijven

In 2018 was al afgesproken dat het aantal belastingschijven stapsgewijs wordt teruggebracht van 4 naar 2. Dit wordt versneld ingevoerd en gaat al op 1 januari 2020 in. Werkenden met een belastbaar inkomen (Box 1) tussen € 25.000 en € 65.000 gaan er op vooruit.

Tweeverdieners

Door deze aanpassing maakt het minder uit of het inkomen van een huishouden door één of twee personen wordt verdiend.


Meer belastingvoordeel voor iedereen

€ 80 meer belastingvoordeel voor iedereen

In 2018 was al afgesproken dat de algemene heffingskorting (een belastingvoordeel waar iedereen recht op heeft) in fases met € 358 verhoogd zou worden. Dit bedrag wordt nu in 2020 en 2021 extra verhoogd met (in totaal) € 80.

Meer belastingvoordeel voor werkenden

Meer belastingvoordeel voor werkenden

In 2018 was al afgesproken dat de maximale arbeidskorting (een belastingvoordeel voor werkenden) wordt verhoogd. Er is nu afgesproken dat deze korting extra wordt verhoogd met in totaal € 285,- verdeeld over drie jaar.

Meer werken?

Verdient u of uw partner tussen de € 20.000 en € 35.000? Dan wordt het aantrekkelijker om méér te gaan werken. U houdt namelijk meer over van het extra inkomen.


Belastingvoordeel elektrische auto's

Belastingvoordelen voor elektrische auto's

De komende jaren blijven de belastingvoordelen voor elektrische auto's bestaan. Tot 2025 hoeft u geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen voor een elektrische auto. Vanaf 2020 stijgt wel de bijtelling voor elektrische auto's van de zaak. Ondanks deze verhoging blijft de bijtelling voor elektrische auto's lager dan voor benzine- of dieselauto's.

Spaargeld? In 2022 tot ruim € 400.000 geen belasting

4% rendement?

Als u veel geld hebt gespaard moet u hierover belasting betalen. Tot enkele jaren geleden ging de belastingdienst er gemakshalve van uit dat u zonder risico minimaal 4% rendement per jaar over uw spaargeld zou moeten kunnen realiseren om hier vervolgens 30% belasting over te heffen.

Bezwaar

Heel veel mensen die deze vermogensrendementsheffing (Box 3) moesten betalen tekenden bezwaar aan. Zij vinden de 4% die de belastingdienst als uitgangspunt nam veel te hoog. Er is immers geen bank te vinden die zo'n hoge rente over spaargeld vergoedt.

Hoge Raad: buitensporig

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich over de kwestie gebogen en wat blijkt? Ook ons hoogste rechtsorgaan vond dat er sprake is van een buitensporig zware last voor burgers en riep de wetgever op om hier verandering in te brengen. Dat is inmiddels gebeurd.

Op de schop

Vanaf 2022 wordt de berekening helemaal anders. Het komt erop neer dat wanneer u niet belegt u met de huidige lage spaarrente pas belasting hoeft te betalen vanaf zo'n € 400.000 euro spaargeld (gebaseerd op de huidige spaarrente en voor een gehuwd stel).
Belegt u wel, dan werken de nieuwe regels een stuk minder gunstig. De overheid gaat er dan van uit dat u een (veel) hoger rendement kunt realiseren en heft daar belasting over. (2019 5,6%).

Eigen woning

Dit verandert er

Minder hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens

Maximaal tarief hypotheekrenteaftrek

Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is wordt steeds verder afgebouwd.
2019 2020 2021 2022 2023
49% 46% 43% 40% 37,10%*
* Dit is gelijk aan het basistarief van het nieuwe tweeschijvenstelsel.
Minder belasting betalen over de waarde van uw woning

WOZ waarde

De grondslag voor het eigenwoningforfait is de WOZ-waarde. Deze is niet alleen van belang voor het eigenwoningforfait, maar ook bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk bijvoorbeeld aan de OZB, watersysteemheffing en de schenk- en erfbelasting. Door de stijging van de huizenprijzen stijgt ook de WOZ waarde. Bent u benieuwd naar de WOZ waarde van uw woning? U kunt deze eenvoudig opvragen op WOZ-waardeloket.

Verlaging eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt in de komende jaren verlaagd. Als de daling volgens het huidige plan verloopt zal het eigenwoningforfait volgens onderstaand schema in 2023 op 0,45% uitkomen.
2019 2020 2021 2022 2023
0,65% 0,6% 0,5% 0,5% 0,45%

Bovenstaande tabel geldt voor woningen met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.060.000 (2019: € 1.080.000). Voor woningen boven de € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%.
Hypotheek (bijna) afgelost? Toch belasting betalen

Eigenwoningforfait bij aflossing hypotheek

Deze regeling is van toepassing wanneer u uw hypothecaire lening geheel of zo goed als geheel heeft afgelost. Het eigenwoningforfait kan dan hoger zijn dan de hypotheekrenteaftrek. De Wet-Hillen regelde dan dat mensen die hun hypotheek helemaal of bijna volledig hebben afgelost geen eigenwoningforfait hoeven te betalen.

Toch belasting betalen

Deze regeling wordt in dertig jaar (vanaf 2019) stapsgewijs afgebouwd (volledige afschaffing in 2048). Hierdoor gaan huiseigenaren met geen of een kleine eigenwoningschuld alsnog belasting betalen over het bezit van hun eigen woning.

Financieel

Dit verandert er

Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het onlangs gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
In onze blog Pensioenakkoord: wat verandert er voor u? leest u er alles over.
Meer geld voor ouders

Kindgebonden budget middeninkomens omhoog

Ouders met een middeninkomen (ongeveer 321.000 ouderparen) krijgen dit jaar € 990 extra kindgebonden budget. Ook komen meer ouders (ongeveer 294.000 ouderparen) in aanmerking voor deze bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Zij ontvangen straks gemiddeld € 610 per jaar.
Langer geboorteverlof voor partners

Langer geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald.
Lagere energierekening

Belasting op aardgas omhoog, elektriciteit goedkoper

Het belastingdeel van de energierekening van huishoudens is nu lager dan in 2019. De belasting op aardgas wordt geleidelijk hoger. De belasting op elektriciteit gaat omlaag.

€ 100 per jaar minder betalen

Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik valt de energiebelasting dit jaar € 100 lager uit dan vorig jaar.


Scheiden? Minder partneralimentatie en automatische verdeling pensioen

Duur partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 is de duur van de alimentatie ingekort. De looptijd is nu de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden wel enkele uitzonderingen op deze regel.

Verdeling pensioen

Ex-partners krijgen automatisch een eigen recht op het verdeelde ouderdomspensioen op de pensioenuitvoerder. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer het in moet gaan.
In onze blog Scheiden? Dit gaat er veranderen leest u er alles over.