parallax background


Wordt uw pensioen gekort?

Pensioenkortingen dreigen voor miljoenen Nederlanders.


Korten op pensioen

Pensioen korten? In Nederland? Wij hebben toch zo'n goed pensioenstelsel? Dat klopt. Ons pensioenstelsel is onlangs zelfs nog tot de beste in de wereld uitgeroepen (Global Pension Index van Mercer). Helaas komt een korting op heel veel pensioenen toch steeds dichterbij. De economische onzekerheid door de coronacrisis en de lage rente spelen hierbij een grote rol. Zelfs nu de regels door het pensioenakkoord zijn versoepeld kunnen kortingen bij sommige fondsen niet worden uitgesloten.
In deze blog houden wij de stand van zaken rondom pensioenkortingen nauwlettend in de gaten. Daarbij ontkomen we helaas niet aan lastige begrippen als dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad, maar die leggen we graag aan u uit.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien of er genoeg geld aanwezig is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is teruggelopen van 96% in augustus naar 95% in september.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) is van belang voor kortingen en indexatie. Deze bleef in september stabiel op 95%.

Moet mijn pensioenfonds korten?

Normaliter geldt dat uw pensioenfonds na vijf achtereenvolgende jaren de minimale beleidsdekkingsgraad van 100% moet bereiken. Wordt dat niet bereikt, dan moet een zodanige korting van de pensioenen worden doorgevoerd dat de dekkingsgraad weer op het minimale niveau komt. Deze korting is onherroepelijk, maar mag wel worden gespreid over een periode van maximaal 10 jaren.
Door de uitzonderlijke omstandigheden van dit jaar geldt nu een tijdelijk wettelijk vereist minimum van 90% in plaats van 100%. Toch blijft het de vraag of alle fondsen uit de gevarenzone zijn aan het eind van het jaar. Kortingsdreigingen zullen dit jaar mogelijk nog meevallen, maar het is de vraag wat er de komende jaren gaat gebeuren. De fondsen hebben op dit moment simpelweg te weinig geld in kas om aan de "normale" eisen te voldoen. Bovendien heeft een recente renteaanpassing waarschijnlijk ook een negatieve invloed op de dekkingsgraad van de fondsen.

Actuele cijfers grote pensioenfondsen

De meeste pensioenfondsen informeren u via hun website over de actuele stand van zaken. Hieronder plaatsen wij linkjes naar enkele van de grootste pensioenfondsen.
bpfbouw (Het pensioenfonds voor de bouw) Pensioenfonds Metaal en Techniek Pensioenfonds Zorg en Welzijn ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs Pensioenfonds Horeca & Catering Pensioenfonds detailhandel
Bron: AON, DNB