Belastingvrij schenken voor eigen woning

Extra aflossen? Nieuwe woning? Deze regeling kan van pas komen


Eenmalig

Sinds 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar eenmalig belastingvrij een schenking van maximaal € 102.010 ontvangen. Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat de schenking wordt gebruikt ter verwerving of verbouwing van een eigen woning. Wij brengen deze regeling graag onder de aandacht, omdat een schenking steeds vaker het verschil kan betekenen tussen het wel of niet kunnen financieren van een woning.

Doelstelling

Door ruimhartige verstrekkingen van aflosvrije hypotheken in het verleden hebben Nederlandse huishoudens een relatief hoge eigenwoningschuld. Met de schenking kunnen woningbezitters hun hypotheekschuld verlagen. Dit kan bij aankoop van de woning, maar ook tussentijds. Hoe lager de woningschuld hoe minder kwetsbaar de woningbezitter. Zo redeneert de overheid.

Boeterente beperken door spreiden schenking

De schenking kan over drie aansluitende jaren verdeeld worden. De ontvanger moet dan in ieder jaar in de aangifte schenkbelasting opnieuw een beroep doen op de verhoogde schenkvrijstelling. Het kan voordelig zijn om hier gebruik van te maken. Bijvoorbeeld om uw boeterente te beperken. De ontvanger moet wel elk jaar aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen.

Voorwaarden

  • Het betreft een eenmalige schenking.
  • De begunstigde moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn.
  • De schenking moet worden aangewend voor:

    • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
    • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
    • de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek) of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de ontvanger.