parallax background


Stormschade verzekeren

Wat is er precies verzekerd?
Welke verzekering biedt welke dekking en wat moet u doen als u schade heeft?


Welke verzekering dekt welke schade?

Heeft u schade die door een storm, extreme neerslag of hagel werd veroorzaakt? Dan valt die schade vaak onder de dekking van uw inboedel, opstal- of autoverzekering.

  • De inboedelverzekering dekt schade aan verplaatsbare spullen in uw woning en in uw tuin, zoals meubels. Deze verzekering levert echter maar een beperkte dekking voor stormschade. Voor dekking voor waterschade kan de verzekeraar bijvoorbeeld eisen dat alle ramen waren gesloten.
  • De opstalverzekering dekt schade aan het huis, zoals de muren en plafonds, maar ook de omheining. De verzekering biedt dekking voor brand, inbraak en stormschade (denk aan bomen of takken die op uw huis vallen of omgewaaide schuttingen) en waterschade (bijvoorbeeld een lekkage of ondergelopen kelder).
  • Heeft u een beperkte cascoverzekering of volledige cascoverzekering (allrisk)? Dan heeft u ook dekking als uw auto door een storm wordt beschadigd.  Bij een WA-verzekering valt dit niet onder de dekking. Een claim voor storm- en hagelschade heeft meestal geen gevolgen voor uw premie.


Meer weten?

Worden maatregelen die u treft om schade te voorkomen gedekt door uw verzekering?
Hoe hoog is het eigen risico voor stormschade? Welke verzekeraar past het beste bij uw situatie?
Vragen die wij graag voor u beantwoorden.


Stel uw vraag

Eigen risico

Iedere verzekeraar hanteert een eigen risico voor stormschade. Het eigen risico voor stormschade is meestal hoger dan voor andere schades. Meestal ligt dit ergens tussen de € 200 en € 500. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen voor welke schade u precies verzekerd bent en hoe hoog het eigen risico is. U kunt hiervoor natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Dit moet u doen bij schade

  • Meld de schade zo snel mogelijk.
  • Probeer zoveel mogelijk duidelijke foto's te maken van de schade en de oorzaak van de schade. Deze kunnen later dienen als bewijsmateriaal
  • Registreer zo goed mogelijk het tijdstip van de schade. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor het vaststellen van de windkracht op dat moment.
  • Ruim de schade niet direct op, tenzij dit nodig is om meer schade te voorkomen. Als een expert langskomt is het belangrijk dat hij de situatie zo goed mogelijk kan beoordelen. Dat lukt het beste als alles er nog "onopgeruimd" bij ligt.
  • Herstel de schade niet meteen zelf, maar overleg daarvoor eerst altijd met ons of met uw verzekeraar.

Hoe wordt het schadebedrag vastgesteld?

U bepaalt samen met de verzekeraar hoe hoog de schade is. Daarbij wordt ook gekeken naar vervolgschade. Denk bijvoorbeeld aan scheurtjes in dakpannen die op een later moment toch nog lekkage kunnen veroorzaken.

Expert

Soms schakelt de verzekeraar een schade-expert in die langskomt om de schade vast te stellen. U mag ook zelf een eigen schade-expert inschakelen. Komen die twee er niet uit? Dan benoemen zij een derde deskundige die het laatste woord heeft. De verzekeraar vergoedt meestal de kosten voor die experts.

Soms komt er geen expert langs, maar vraagt de verzekeraar of u een schadeclaim wilt indienen, aangevuld met bijvoorbeeld foto’s en een factuur voor herstelkosten.

Wat gebeurt er nadat de schade is vastgesteld?

De verzekeraar zorgt ervoor dat een herstelbedrijf zo snel mogelijk de schade herstelt. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar een bedrag uitkeert zodat u zelf het herstel kan regelen. Daarnaast is het belangrijk dat u ondertussen vervolgschade zo veel mogelijk probeert te voorkomen totdat herstel heeft plaatsgevonden.