parallax background


Zo kunt u uw overwaarde verzilveren

Veel ouderen willen hun overwaarde verzilveren. Dit zijn de mogelijkheden.


Geld in stenen

Veel ouderen willen graag hun overwaarde verzilveren. Niet gek. Sinds 2013 zijn de huizenprijzen flink gestegen. Dat betekent dat veel woningbezitters op papier een stuk rijker zijn geworden. Op papier, want zolang de woning niet wordt verkocht zit het geld in stenen en kan niemand ervan profiteren. Toch? Niet helemaal. Voor ouderen is het voortaan wel degelijk mogelijk om hun overwaarde te verzilveren zonder te verhuizen. Wij leggen graag uit hoe dit werkt.


Overwaarde verzilveren

Veel ouderen hebben hun hypotheek al (bijna) afgelost en zouden de overwaarde graag willen vrijmaken om bijvoorbeeld woningaanpassingen te bekostigen. Tot voor kort was dit erg lastig. Zelfs als er een paar ton overwaarde was. Banken staarden zich blind op het inkomen en als dat te laag was werd een financiering resoluut geweigerd.

De overwaarde bestond dus eigenlijk alleen op papier en kon alleen verzilverd worden door de woning te verkopen. Gelukkig zijn er inmiddels diverse mogelijkheden voor ouderen om hun overwaarde te verzilveren. Zelfs als het (pensioen)inkomen eigenlijk te laag is voor de hoogte van de financiering.


Mogelijkheden

De Verzilverlening of verzilverhypotheek is een hypothecaire lening op basis van de overwaarde van de woning. De aanvrager betaalt gedurende de looptijd geen rente en aflossing. Uw maandlasten gaan dus niet omhoog. Eigenlijk betaalt u met stenen. De lening wordt pas afgelost na verkoop van de woning of overlijden.


Vrij besteedbaar

Voor zestigplussers met veel overwaarde op hun hypotheek is er voortaan de verzilverhypotheek. Een deel van de overwaarde wordt dan omgezet in een lening. Dit geld kan vrij besteed worden, bijvoorbeeld voor een aanvulling op het pensioen of voor een noodzakelijke verbouwing.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn per geldverstrekker verschillend, maar over het algemeen kan zo'n 50% tot 65% van de woningwaarde verzilverd worden.

Comfortabel en veilig wonen

Deze lening wordt aangeboden door Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) die ook de Starterslening aanbiedt. Net als bij de commerciële verzilverhypotheek blijft uw besteedbare inkomen gelijk. U lost niet af en de rente wordt bij de lening opgeteld. Het belangrijkste verschil is dat deze lening in eerste instantie bedoeld is voor een investering in ‘comfortabel en veilig wonen’.

Voorwaarden

  • Geen toets op inkomen en vermogen.
  • De lening is al beschikbaar vanaf 10 jaar voor de pensioendatum en kent geen maximale leeftijd.
  • Maximale hypotheek van 80% van de WOZ- of marktwaarde van de woning.

Informatie


Waarom overwaarde verzilveren?

Ouderenbond ANBO heeft onderzocht waarom ouderen hun overwaarde graag verzilveren. De belangrijkste reden is het bekostigen van woningaanpassingen (68%). Maar ook een aanvulling op het pensioen (35%) en het financieren van zorgbehoeften (33%) worden genoemd.